'

Fókuszban: Ajtai Zsolt


Ajtai Zsolt

„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” (2Korintus 5,17)

Beszélgető társam Ajtai Zsolt, aki nemrégiben még élet és halál között lebegett a szó legszorosabb értelmében. Fiatal korod ellenére két szívinfarktust éltél túl. Külső szemlélők azt mondták, hogy szerencséd volt, mások csupán orvosi bravúrnak tartják, de voltak olyanok is, akik arról beszéltek, hogy ez Isten büntetése. Mindenesetre itt sokkal többről van szó, hiszen megtértél, újjászülettél, egyszóval teljesen megváltozott az életed. Egy csodának lehetünk szemtanúi. Mi történt valójában?

 

Fókuszban: Horváth Béla László


Horváth Béla László

Horváth Béla László 51 éves, a békési Reményhír Alapítvány munkatársa. Jelenlegi szolgálatát a Magyar Pünkösdi Egyház Sarkadi Gyülekezetében végzi, mint gondnok. Beszélgetésünk apropója még Isten angyalainak is örömére van, hiszen Lukács ezt mondja: „Ezenképpen, mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén”. Nos, Horváth Béla László 2011. augusztus 5-én ajtót nyitott élete Megváltója előtt és szívébe fogadta Jézust!

S. L.: — Mesélj magadról, milyen ember voltál?

 

Fókuszban: Balogh József


Balogh József

Balogh József vagyok, 1985. február 5-én születtem. Keresztyén családban nőttem fel, és ez által Isten iránti szeretetben.

Dicsőség legyen az Úrnak azért, mert az életemből kimaradtak azok az ideiglenes- és elmúló örömök, amelyeket csak a „világ” tud adni (kábítószer, ital, disco stb.).

 

Fókuszban: Békési Endre


Békési Endre

Békési Endre mindenütt ott van, ahol szükség van rá, de még inkább ott, ahol szükség van. Neki nem számít az idő, sem a távolság, nincsenek előtte akadályok, mindenre képes, ha Isten küldi! És Isten küldi! Szeretem a beszélgetéseimet igei gondolatokkal kezdeni, viszont veled inkább egy üzenettel kezdeném meg a beszélgetést.

„Most azért, mivelhogy az Úr választott téged, hogy néki szent házat építs: légy erős és készítsd meg azt!” (1Krónika 28,10)

 

Fókuszban: Krizsanyik Győző


Krizsanyik Győző

Krizsanyik Győző a békési Kegyelem Gyülekezet lelkipásztora, az evangélium üzenetének lelkes hordozója. Életének talán egyik legismertebb jellemzője a szelídség. Amikor készültem erre az interjúra, imádkoztam és azt kértem Istentől, hogy engedje meg számomra, hogy Győzőt igei gondolatokban felöltöztetve lássam. Ekkor a következő igeszakaszt hozta Isten elém: „Íme, az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam őbelé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált, és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg”. (Ésaiás 42,1-3) Akik ismerik, minden bizonnyal tudják: pásztor szíve csak annak van, akinek Isten ad. Azt mondják a gyülekezet tagjai, Győző pásztor ilyen szívet kapott!

 

Fókuszban: Varga Mihály


Varga Mihály

Varga Mihály 50 éves, a Pünkösdi Teológiai Főiskola másodéves hallgatója. Ha egyszóval lehetne a személyiségét jellemezni, akkor rögtön az jutna eszembe, hogy „alázatos”, vagy, hogy „kitartó”. Ha bibliai gondolattal jellemezném, a következőt mondanám: „Az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság” (Példabeszédek 15,33). Talán rá leginkább az jellemző, amiből ma egyre kevesebb van. Fontosnak tartom, hogy ezt az értéket megmutassuk másoknak is.

 

Fókuszban: Kis István


Kis István

Amit először megfigyeltem rajtad, az a külsőd. Az idősebb társadalom szemében meghökkentő, a fiatalok között viszont természetes megjelenésed van. A látszat egy durva ember képzetét kelti. Kopasz fej, tetoválások. Mégis, aki a szemedbe néz, olyan tisztaságot lát meg, ami nem hétköznapi. Nem véletlenül választottam veled kapcsolatban ezt az Igét: „Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom” (Zsoltárok 109,4). Beszélgető társam Kis István, a Kegyelem Gyülekezet egyik szolgálója.

 

Fókuszban: Petneházi Géza


Petneházi Géza

Beszélgető társam Petneházi Géza, vagy ahogyan a környezete ismeri, Gianni. A te életedet nézve a következő bibliai gondolat jut eszembe: (2Korintus 7,10). Nos, volt lehetőségem az utóbbi időben néhány szolgálatodat végigkísérnem, ezért fontosnak tartom, hogy mások is megismerjék azt az élettörténetet, amelyben Isten ilyen csodát tett.

S. L.: — Mint sokan mások, én is kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan éltél megtérésed előtt?