'

Örömhír cigányoknak is – Megjelent az Ökumenikus Tanulmányi Központ legújabb kötete


oromhirciganyoknak.jpg

Bizonyára lesznek olyanok, akik kézbe véve ezt a cigány – ahogy ma mondani szokás roma - kérdéssel foglalkozó tanulmánygyűjteményt, kíváncsian vagy éppen megütközve kapják fel a fejüket: miért éppen ezt a témát választották? Tudható, hogy vannak sokan becsületes, tisztességes krisztusi hitben – és a nélkül – élő jó magyar emberek, akik arra gondolnak, hogy elég népünk, országunk sok gondja, baja a cigányok súlyos nyomorúságai emlegetése nélkül is. Vajon nem fájnak-e eléggé a világ minden táján szétszórtan élő, vagy éppen a szomszédos országokhoz csatolt kisebbségi magyarokat érő igazságtalanságok terhei? Hát nem imádkozunk-e mindennap sokak mindennapi kenyeréért, akiknek alig-alig jut betevő falat? Az ilyen és hasonló gondolatok és felvetések jogosak. A kérdésre adott felelet mégis egyszerű: azért választottuk ezt a témát, mert hitünk és meggyőződésünk szerint elérkezett „az alkalmas idő” (Efézus 5,16). Megjött „a minősített idő”, amikor az évszázadokon át görgetett, megoldatlan problémák hatékonyabb kezelését újra kezdhetjük.

Ennek a kiváltképpen való idő elérkezésének legalább három jelét érzékelhetjük. Első a hit parancsa. A krisztusi élet megújuló friss forrása az örömhír, az evangélium hirdetése. A tanítványaitól búcsúzó feltámadott Jézus örökségül hagyta számunkra is: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Máté 28,19). A teremtő Isten örömhíre terjesztésének leghatásosabb formája az evangélium továbbadása. A Messiást váró próféta szavai is már erre szólítottak: „Adjátok tudtára a népeknek nagy tetteit! – Emlékeztessétek őket” (Ézsaiás 12,4). Isten csodálatos dolgainak hatalmas hirdetői a szívünkben élő „perzselő tűzről” tudnak (Jeremiás 20,9). Pál apostol is így kiáltott fel: „Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1Korintus 9,16.) Második helyen áll a nemzeti érdek hangsúlyozása. A cigányok, vagy a romák a mi határainkon belül a legnépesebb „kisebbség”, majdnem egymillióan lehetnek néhány év múlva. Ráadásul többségük gyermek és egészen fiatal, a sajnos egyre inkább elöregedő népességben. Munkába állításuk, civilizatórikus gondjaik megoldása és felzárkózásuk közös magyar feladat. Hatalmas termelő energiának a társadalomba való irányítása joggal várható el tőlük. Eljött az ideje annak, hogy újabb erőfeszítések történjenek bekapcsolásukra és felemelésükre a határainkon is túlnyúló immár európai erőfeszítésekbe. Az „alkalmas idő” harmadik oka pedig az, hogy immár nem külön-külön, hanem együtt szándékozunk felemelni, megsegíteni azokat a „sokrétű kisebbségeket”, amelyek nemcsak a mi határainkon belül, hanem minden európai nemzet keretében, szétszórva az egész Európában a legnagyobb kisebbséget és a legmélyebb szegénységet jelentik. Az egyesülő Európában számuk lehet, hogy több mint 15 millió.

Dr. Tóth Károly

További információ:
Ökumenikus Tanulmányi Központ
Címe: 1114 Budapest. Bocskai út 15. III. em. 3.
Tel/fax: 36/1/4664-790
e-mail: tanulmanyikozpont@gmail.com