'

Petneházi Géza: A szabadítás éve


Petneházi Géza - Gianni

Tudom, sokan rettegnek az idei évtől. Szeretnék most „ünneprontó” lenni! Meggyőződésem ugyanis, hogy ez az év Isten nagy szabadításának az éve lesz! Csodálatos dolog, hogy az Úr vezet bennünket és kijelenti az Ő magasztos terveit! Akkor, amikor minden olyan kilátástalannak tűnik, és úgy gondoljuk, hogy na, most hogyan tovább, akkor tudja Isten bemutatni természetfeletti hatalmát, szabadítását életünkben. Vajon miért várja meg azt Isten, hogy felhalmozódjanak a problémáink? Nem gondolom, hogy megvárja! Egyszerűen csak az történik, hogy amikor rendben mennek a dolgaink, megfeledkezünk róla, mint Úrról és a saját magunk feje után megyünk. Csodálkoztam már magam is épp eleget, hogy vajon, hogyan történhetett meg velem ez vagy az a rossz dolog? Most viszont mindenkinek el tudom mondani, figyeljünk az Ő vezetésére! Isten ugyanis az övéit Szelleme által tanítja, irányítja. „Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.” (Róma 8,14) Ebben az évben is szólni akar hozzánk, és amikor ezt teszi, akkor egy csodálatos belső bizonyosság keletkezik bennünk. Tudni fogjuk, hogy ezt Ő mondta. Látni fogjuk, ahogy Isten természetfeletti módokon megnyilvánul sok-sok területen. A világban a félelem uralkodik, bennünk az Isten Szelleme! Az, aki képes volt megteremteni a világmindenséget, azt is meg tudja tenni, hogy megszabadítson bennünket minden gonosz tehertől. Nem lehet kérdés, ez nem Istenen múlik! Ő a Szabadító! Hinnünk kell benne, mint Szabadítóban! Ha már hisszük, hogy Ő a megváltó, akkor azt is higgyük, hogy Ő Szabadító is, aki képes rá, hogy helyrehozza elrontott dolgainkat, helyre tud állítani egyetlen szavával! „…aki hatalma szavával fentartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban…” (Zsidókhoz írt levél 1,3) Van valami Isten számára, ami lehetetlen? Van! Hogy hibázzon! Én úgy döntöttem, hogy hiszek annak a szelíd, halk kis hangnak, aki azt mondta, hogy a 2012-es évben tapasztalni fogom Isten szabadítását! Jövel Uram Jézus! -Gianni-