'

Petneházi Géza: Nem jól működik a világ!


Petneházi Géza - Gianni

Oly sok haszontalan dolog van, amiért „küzdünk”, amiről azt gondoljuk, hogy nélkülözhetetlen szükség. Belső késztetést érzünk rá, hogy nekünk is legyen olyan, mint annak a másiknak, hogy a mienk legyen a legszebb, legnagyobb – kimondjuk, vagy sem de bennünket dicsérjenek, ránk gondoljanak, mi legyünk a központban stb. Szokták volt mondani, hogy minden csoda három napig tart. Valóban? Igaz, hogy mindent meg lehet unni? A csodák is csak ott végzik majd, mint az a sok megunt kacat? Nincs semmi érték, ami maradandó lenne, ami kortól s nemtől függetlenül értéket képviselne ebben a világban? Muszáj unott arccal a kedvesség legcsekélyebb jelenléte nélkül ülni egy metrókocsiban, merengni a nagy sötét semmibe, vagy nem köszönni a közvetlen szomszédoknak egy lakótelepen? Hová tűnt az emberekből az udvariasság, szívesség, jóság, szeretet, öröm, kedvesség? Mi a baj ezzel a világgal? A választ maga Isten Fia adja meg nekünk: János 10,10: „A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson;” Mit lopott el tőled a tolvaj? A békességed, a türelmed, a pénzed, az időd? Mit? Sokaktól ellopta már az életkedvet is. Sokakban próbálja kiirtani a reményt és a boldogságot. Akivel el tudja hitetni, hogy jobb lenne már, hogyha nem is élne, azoktól az örök életet is szeretné elodázni. Először csak kis dolgokat lop el, de azután már az illető lelkére fáj a foga. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy tolvaj és embergyilkos volt kezdettől fogva. De kicsoda ez a tolvaj? Lelkünk ellensége: sátán. A fenti igevers eddig olyan, mint egy rémálom, amiből szeretne az ember mihamarabb felébredni, de hála legyen Istennek, folytatódik ez az ige tovább is: „én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.” Azért van ennyi baj a világgal, mert nem hisznek Istenben, és nem az Ő akaratát cselekszik. A ma élő ember már olyannyira elidegenedett Istentől, hogy sokak maximum csak a mesék, mondák vagy a sci-fi világába tudják beazonosítani Istent. Pedig Isten valóban létezik! Egy csodálatra méltó személy, aki kész ma is megbocsájtani a bűnös embernek, és kész őt helyreállítani. Jézus Krisztus az Ő fia saját életét áldozta fel, hogy aki hisz Ő benne, ne vesszen el, hanem legyen annak az embernek örök élete a mindenható Isten jelenlétében. Jézus elment a mennyekbe, hogy helyet készítsen azoknak, akik oda akarnak menni. Hát nem csodálatos? Maga az ember döntheti el, hogy hová fog kerülni e földi „pályafutása” után. Isten már elrendezte az Ő részét, most már csak rajtunk áll vagy bukik a dolog. Ha baj van ezzel a világgal, az azért van, mert aki megalkotta és lakóhelyül teremtette az Ő képére és hasonlatosságára teremtett embereknek, nem kérnek belőle. Isten nem erőszakos diktátor, ha valahol bevágják előtte az ajtót, Ő nem fogja dacból visszarúgni. Inkább csak halkan kopogtat és reméli, hogy valaki mégiscsak megnyitja ajtaját előtte, és hogy vendégül látja egy meghitt vacsora közepette. Miért nem szeretjük a jót? Miért a rosszat akarjuk? Még a művészetekben is, ha káromkodnak egy zenében, az a „vagány”. Szókimondó – mondják! Nem csoda hát, ha Isten azt mondja nekünk, hogy ne szeressük a világot! Ő nem az embert veti meg, hanem a bűnt! Az embernek bűnbocsánatot ad, mindenkinek, aki hittel közelít felé. Én magam is átéltem azt, hogy Jézusban bűnbocsánatot kaptam. Nem pótcselekvésre, hanem cselekvésre van szükség! Fogadd el most az ingyen, számodra is felkínált kegyelmet, Isten ajándékát, az örök életet! Mondd el ezt az imát hittel a szívedben: Mindenható Isten, mennyei Atya! Jövök most hozzád így, amint vagyok. Megbántam, hogy eddig nélküled éltem, és hogy szerettem a bűnös életvitelemet. Kérlek, hogy nekem is bocsáss meg és töröld el a bűneimet mindörökre! Kérlek, adj nekem örök életet! Hiszem, hogy Jézus értem is szenvedett és meghalt a golgotai kereszten. Hiszem, hogy harmadnapon feltámadt a halálból és most is ott ül a mindenható jobbodon. Légy Te az életem irányítója, és költözz az életembe, szívembe, hogy a Te akaratod legyen meg az életem egész területén! Ámen.