'

Petneházi Géza: Vegyünk erőt a betegségek felett!


Petneházi Géza - Gianni

„Hanem vesztek erőt, minekutána a SzentSzellem eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.” (Apostolok Cselekedetei 1,8)

 

Isteni erőt kapni, csak Jézus Krisztusba vetett hitünk által lehetséges. Ez a fajta Isteni erő szükséges ahhoz, hogy Jézus mellett, Jézusról tanúskodhassunk itt a földön. De nem csak erre kaptuk, hanem hogy győztesekként Őt dicsőítve - aki Igaz és Szent, minden nap megtapasztalhassuk, bennünk lakozását. A múlt héten megbetegedtem. Kérdezhetik, na, akkor most, hogy is van ez a győzelemben való járás? Szolgálóként nekem az a természetes, hogy Isten meggyógyítja az embereket. Jézus bemutatta, hogy Isten képes mindenféle betegséget meggyógyítani és aztán tovább is ment; azt mondta a tanítványainak, hogy akik hisznek, az Ő nevében azokat jelek fogják követni, többek közt, hogy betegekre teszik a kezeiket és imádkoznak a gyógyulni akarókért és azok meggyógyulnak. (Márk 16,18)

 

Már több napon át küszködtem a lázzal a legerősebb gyógyszer sem hatott, úgy tűnt, hogy az, aki befészkelte magát a testembe nagyon is ott szeretne maradni. A negyedik napon, aztán már teljesen megelégeltem a helyzetet. Betelt a pohár! A bensőmben egy hang azt kérdezte; meddig akarsz még beteg lenni és ehhez az ágyhoz tapadni? Tudtam, hogy az Úr volt az? Ezért a feleségemmel elővettük a harcos énünket, és megvallásokba kezdtünk. A Bibliában meg van írva: „Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.” (Máté 18,19)

Az után megköszöntük, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam! Amikor ezt imádkozza az ember, még érzi a betegsége súlyát, de el kell dönteni ilyenkor, hogy kinek is hiszünk, annak, amit tapasztalunk, érzünk vagy hiszünk az Igének, aki azt mondja, hogy már megtörtént a gyógyulás. Én eltökéltem a szívemben, hogy bennem csak Isten Szelleme élhet, és nem tűröm, hogy valamilyen ördögfajzat betegség formájában bennem legyen. A hit gyümölcse az lett, hogy a másnap reggeli „lázmérőzés” egészséges értéket mutatott! Dicsőség Istennek! Ha te ép beteg vagy, avagy környezetedben élnek beteg emberek akkor végy te is erőt a betegség felett a Jézus Krisztus mindenható nevében!

 

„Kivánjátok az Urat és az ő erejét; keressétek az ő orcáját szüntelen. Emlékezzetek meg az ő csodáiról, amelyeket cselekedett; jeleiről és az ő szájának ítéleteiről.” (Zsoltárok 105,4-5)

 

-Gianni-