'

A CIMOK közvetítő szerepben, a cigányság és a társadalom között


Szentesi Zoltán (CIMOK)Szentesi Zoltán2012. február 3-án átadott, békési székhelyű, Cigány Módszertani és Kutató Központ, CIMOK, megkezdte szakmai tevékenységét a magyarországi cigányság felzárkóztatása érdekében. Annak ellenére, hogy a Központ tudományos szakmai munkát kíván folytatni, vezetőjeként egy pünkösdi felekezetű lelkipásztort neveztek ki, ami rögtön utal az intézmény egyházi hátterére is. A CIMOK alapítója a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója, amely elszánt támogatója a hátrányos helyzetűeknek.
 

A Cigány Módszertani és Kutató Központ igazgatójával, Szentesi Zoltánnal a cigányság és a misszió, az egyház és a tudományos munka viszonyáról beszélgettünk.

 

  • Milyen munkát takar a Cigány Módszertani és Kutató Központ tevékenysége?

  • Célunk, küldetésünk, hogy a tudomány eszközeivel támogassuk, segítsük a cigányok között zajló missziómunkát. Laikus, világi értelemben ezt integrációnak hívják, bár a kettő nem minden ponton azonosítható. A legfontosabb, hogy akár a Magyar Pünkösdi Egyház, akár más keresztény felekezetek folyamatosan találkoznak azokkal a szükségekkel, amelyek a cigány nép életében, és a társadalomhoz való viszonyában keletkeznek. Több generáció tapasztalta már, hogy az Evangélium komoly átformáló erővel bír a cigányság életében is. Abban a helyzetben, amelyben ma a társadalom él, óriási szükség van arra, hogy a misszió még hatékonyabb legyen, az eredménye pedig mérhető legyen a társadalom számára. A CIMOK ebben vállalt közvetítő szerepet. Bemutatjuk a társadalomnak azt, hogy az Evangélium milyen változásokat eredményez a cigányság életében, ugyanakkor segíteni kívánjuk a cigányságot abban, amit tennie kell, hogy a társadalom alkotó-építő eleme legyen, és ne csak szegregátuma.

  • A „romakérdés”, a romák felzárkóztatása a többségi társadalomhoz nagyon divatos tevékenység lett. Valóban szükség van egy újabb romákkal foglalkozó intézményre?

  • Sokkal több az indulat, az érzelem alapján kialakított vélemény, mint a megállapított tény a cigányokkal kapcsolatban. Az egyház nem marketing intézmény, amely a kor szellemének megfelelően el tudná adni a „termékeit”. Az egyháznak hirdetnie kell az Evangéliumot, és erre sok jó példát lehet látni az országban, viszont alig ismert ezeknek a misszióknak a társadalom javát szolgáló hatása. Mivel a cigányokkal kapcsolatos általános vélekedés indulatok és érzelmek mentén alakulnak ki, ezért fontos, hogy a tudomány eszközeit hívjuk segítségül az elért eredmények felmérésére és bemutatására. A tudomány eszközei hitelesíthetik a keresztény misszió munkáját a cigányság életében és felzárkóztatásában. De a tudomány eszközei segíthetnek abban is, hogy hatékonyabbá formálhassuk a misszió egyes területeit.

  • Módszertan és kutatás, szakmai tudományos munka… - hogyan kerül egy ilyen terület élére egy lelkipásztor?

  • Valóban elsősorban lelkipásztor vagyok, és azután igazgató. Elkötelezett vagyok a terület iránt. Meggyőződésem, hogy a cigányság problémáit az Evangélium által lehet a leghatékonyabban kezelni, és ez nem egy elméleti, sokkal inkább gyakorlati tényeken nyugvó meggyőződés. Maga az Evangélium kifejezetten a szegényeknek, az elhagyottaknak, a megkötözötteknek, a gyászolóknak, a megsebzetteknek, a rabságban élőknek hirdettetik, és ők azok, akik leginkább fogékonyak erre. Ma Magyarországon a cigányság megfelel ezeknek a kritériumoknak, és sürgető szükségben van a változás tekintetében. Kell a hatékony misszió, és a társadalom is okkal sürgeti a változásokat. Mivel a missziónak, de a társadalomnak is gyakorlati eredményekre van szüksége - minél gyorsabban -, ezért ennek a hangsúlynak megfelelően alakult a CIMOK struktúrája is. Ezért nem egy tudományos szakember, hanem egy lelkipásztor került az intézmény élére. Lelkipásztorként bármelyik pillanatban késznek kell lennem a segítségre, hogy az Evangélium eljusson a cigánysághoz. Ugyanakkor van bennem készség arra is, hogy összekötő kapocs legyek tudós emberek, illetve a misszióban dolgozó és a misszió által elért emberek között.

  • Hogyan állja meg a CIMOK a helyét a tudományos szférában egy egyházi háttérrel?

  • Egyelőre úgy tűnik, hogy a CIMOK „Unicum”. Ha nem is a teljes szakmai társadalomra, de egyes területekre már elért a CIMOK működésének híre és nagyon pozitív visszhangot kapott. Arra törekszünk, hogy minél több tudományos társasággal kapcsolatba kerüljünk, akik a kisebbségek, konkrétan a cigányság körében kutatásokat végeznek. Ugyanakkor a politika, a döntéshozó szervek is érdeklődnek a CIMOK iránt, ezzel elismerve az egyház hatékony tevékenységét a cigányság körében, és belátva, hogy az egyház képes a cigánysághoz olyan módon közeledni, ahogy a társadalom más rétegei nem feltétlenül. Ebben kapocs a CIMOK.

  • Jelen pillanatban milyen konkrét munkát végez a központ?

  • Elindítottunk egy kutatást, amely a keresztény cigány közösségek szociológiáját méri, kutatja, fogalmazza meg. Szeretnénk föltárni és a felmérések konkrét eredményeivel bemutatni, hogy milyen hatása van az Evangéliumot hirdető misszióknak a cigányság életére. Ez egy olyan alapkutatás, amellyel egyelőre nem rendelkezik a mai magyar szociológia. Ez a kutatás számos más kérdésre is választ ad majd. Az integrációt szolgáló pályázati rendszer hatékonyabbá tétele érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárságával alakítottunk ki együttműködést. Mivel a cigányintegráció kiemelt program az Európai Unióban, a politika szeretne konkrét eredményeket elérni a cigányok felzárkóztatásában, a Kutató Központnak pedig van készsége, képessége, olyan információszolgáltatásra, amely alapján olyan konkrét pályázatok jelenhetnek meg, amelyek elérhetők azoknak a civil szervezeteknek, egyházaknak, akik jelen vannak, és gyakorlati, tényleges eredményeket érnek el a cigányság mindennapjaiban.

 

P.R.

 

 

Hozzászólások

kérdés

Azt szeretném kérdezni az igazgató úrtól, hogy hány cigány származású munkatársa van az intézménynek. Hol lehet olvasni az említett kutatásról? Vannak -e más kutatási is az intézménynek, amiben csatlakozni lehetne?