'

Gyetvai Gellért – CIMOK tudományos munkatárs


Gyetvai GellértJelenleg főállásban a Szent Lázár Alapítvány igazgatója, kutatásvezető. Az elmúlt két évtizedben számos egyházi, kommunikációs, karitatív és kutatási tevékenység tagja, vezetője. Elnökségi tag és alapító a Civil Érdekvédelmi Hálózat Egyesületben (CÉHálózat), amely országos civil érdekvédelmi és szakmai egyesülés a fogyatékosokat és pszichiátriai betegeket ellátó és foglalkoztató intézménye részére, illetőleg a Victus Egyesület elnöke. A CIMOK tudományos munkatársa, kutatásvezetője. 1969-ben Kisvárdán született, jelenleg békéscsabai lakos.

 

Végzettségei

Lelkész-hitoktató (ATF), kommunikáció szakos bölcsész (KE) és szociológus (ELTE) végzettséggel rendelkezik. Fő kutatási területe (és elméleti területe) a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása és a roma integráció. Az említett területeken több könyv és elmélet szerzője, publikálója.

 

Egyházi tevékenységei

1997-től közel három évig Kaposvár körzetében az Adventista Egyház lelkésze.

1999-ben meghívják az Advent Kiadó igazgatójának. Később a kiadó igazgató-főszerkesztője.

1998-tól az Adventhírnök főszerkesztő helyettese, majd főszerkesztője. Több száz kiadvány (könyv és újság) gondozója, szerkesztője, grafikusa, esetleg társszerzője. Egyébként 1996-tól számos újságban (egyházi és világi lapok) jelentek meg publikációi, pl. a Békés Megyei Nap (később Napló) rovatvezetője 2005-ig.

2000-től (napjainkig) a Boldog Élet családi életmódmagazin szerzője, tervezőszerkesztője, művészeti vezetője.

2005-től főszerkesztőként dolgozik tovább a kiadóban és a Reménység Médiaközpont szerkesztő munkatársaként kisfilmek szerkesztésével és rendezésével foglalkozik.

2006-ban lemond az egyházi munkájáról és a Szent Lázár Alapítvány igazgatójaként dolgozik tovább.

Másrészt 1996-tól intenzív gyerekmunkát végez, kezdetben cserkészeten belül számos tábor és rendezvény szervezésében, lebonyolításában vesz részt, majd 2000-től egyéb gyermektáborok (bibliai és egészségnevelő) folyamatos szervezője, nevelője, programvezetője.

1995-től két évig több (megyei és városi) rádióban egyházi műsorokat szerkeszt és vezet Békés megyében.

 

Karitatív tevékenységei

1996-tól (folyamatosan) az ADRA Alapítvány területi képviselőjeként hajléktalanokkal és segélyezéssel, főleg családtámogatási segélyezéssel foglalkozik. Számos akció szervezője és lebonyolítója ma is.

1994-től mentálhigiénés részlegvezető a Farkas Gyula Szociális Központban (részmunkaidőben). Mellette a Phare Regionális Forrásközpont mentálhigiénés előadója, amelynek keretében dohányzásleszoktató és stresszkezelő tanfolyamokat tart, mentálhigiénés foglalkozásokat vezet iskolákban, illetőleg saját egészségnevelő műsora van (heti magazinműsor) a Torony Rádióban.

2006-tól a Szent Lázár Alapítvány keretein belül pszichiátriai intézeteket vezet (később idős nappalit is), mellette az alapítvány Én is tudok segíteni! programjának keretében szerveznek segélyezéseket.

Az alapítvány másik fő profilja lesz ebben az időben a szociális foglalkoztatás (intézményi), amelyet egyéb megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával egészítenek ki. Ekkor válik egyik fő kutatási területévé az említett csoport fejleszthetősége, munkába állítási lehetőségének elméleti és empirikus feldolgozása.

 

Kutatási tevékenység

2008 óta intenzíven kutat cigány integrációt érintő kérdésekben és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása területén. Elsősorban szociológiai kutatásokban vesz részt (kérdőíves, fókuszcsoportos és interjús). Azonban az empirikus kutatások mellett elméletalkotással is foglalkozik.

2011-ben jelentette meg elméleti összefoglaló írását a megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságának kritikus kérdéseiről, amelyben feltárja azokat a problémákat és elméleti megoldási lehetőségeket, amelyek által a szektor jobban kihasználható.

2010 óta a cigányság integrációjának elősegítésének területén is végez elméletek ellenőrzésére alkalmas kutatásokat és fejtegetéseket.

 

Önálló kutatásai (cigánykutatások):

  • Roma integráció Békés városában – 2008-2009 (kérdőíve, reprezentatív városi).
  • Integráció vagy asszimiláció 2010-2011 (fókuszcsoportos és interjús kutatás) – a kutatás előkészítése a Békés városi roma integrációs tervnek, illetőleg a roma integráció standardizálható elemeinek vizsgálata (jelenleg is folyik).
  • A cigány vallási közösségek szociológiája (országos cigánykutatás, kvalitatív és kvantitatív reprezentatív) – jelenleg folyamatban. 

Munkaügyi kutatások:

  • 2009-2010 – országos pszichiátriai kutatás a fejlesztő-felkészítő intézményi foglalkoztatásban.
  • 2010-2011 – Inaktívak attitűdvizsgálata (strukturált interjús kutatás).
  • 2009-2012 (jelenleg is folyamatban) - megyei klaszteres foglalkoztatási modellkísérlet (az általa kidolgozott modell bevezethetőségének ellenőrzése és kiterjesztése).

 

Könyvei:

  • Roma integráció Békés városában (2009)
  • Munka? Terápia? (2010)
  • Árnyéksereg (2011)
  • Foglalkoztatási kis fehér könyv (2012)