'

Petneházi Géza: Kimondott szavaink uralkodnak rajtunk!


Petneházi Géza - Gianni

Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. (Jakab apostol levele 1,19)

 

Ne mondj ki a szádon olyan szavakat magadra melyeket később már bánni fogsz. Évekig azt gondoltam, hogy ez egy „marhaság”! Mármint az, hogy a szavaknak bármiféle erőt kellene tulajdonítani. Egyszerűen nem hittem benne. Azt gondoltam „Ugyan már, hát, ezek csak szavak!” Na, igen, akkoriban még Istenben sem hittem. Megtérésem után ébredtem rá arra, hogy a kimondott szavainknak bizony súlya van. A Biblia is azt állítja, hogy Jézus hatalmas szavával tartja fenn a világmindenséget (Zsidókhoz írt levél 1,3).

 

Tanuljunk hinni Istentől, aki teremtő szavait adta az emberiségnek. Az Ő beszéde természetfeletti (élő és ható) nem pedig kudarc! Azonosuljunk mindazzal, amit nekünk ígért és töltsük meg a szívünket reménységgel, hittel. „Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj” (Máté 12,34). Mivel van tele a szívem? Keserűséggel, indulattal, irigységgel?

 

A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Mert a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak.” (Máté 12,35-37)

 

Szóld az Isten szavát szeretteid és magad számára és Isten Igéje csodálatos munkát fog végezni! Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.” (Ézsaiás 55,10-11)

 

Isten jó szerencséssé, avagy áldottá fog tenni csak hidd és fogadd el.

 

-Gianni-