'

Keresztény cigány közösségek vizsgálata


A kutatás indoklása

Több kutatás részeredményeképpen és tapasztalati úton is azt érzékeljük, hogy a romák integrációs helyzete, beilleszkedettsége és a keresztény gyülekezetekhez való csatlakozása között fontos összefüggés áll fenn. A keresztény hitre jutás nagyban segíti a cigányság beilleszkedését a többségi társadalomba – amely ma már sok felekezet kiemelt ügye.

E megfigyelések azonban sem nem reprezentálják az érintett cigányság teljességét, sem nem adnak válaszokat a miértekre, hogyanokra és a mennyire igaz, ami igaznak látszik jellegű kérdésekre. Miközben az e kérdésekre adott válaszok mondanának igazán sokat arról, hogy a kereszténység és a cigányság mint reláció hogyan és milyen módon viszonyul egymáshoz, illetőleg milyen megfontolások mentén lehet általánosítani ezekből a tudásokból olyan elemeket, elméleteket, amelyek a kereszténység törekvéseit a cigányok integrációjában célirányosan segítik, hasznos és jó mederben tartják.

A CIMOK (Cigány Módszertani és Kutató Központ) vállalta magára azt a feladatot, amely ezen alapkérdésekre és az azokból következő néhány fontos, a beilleszkedés tekintetében alapvető (és ugyanakkor keresztényi szemszögből lényeges) feltételezésre válaszokat kíván adni.

 

A kutatás két alapvető területe

1. Milyen ismérvek mentén írhatóak le ezek a csoportok, ezek a közösségek – vagyis mit lehet alapvetően tudni róluk.

2. Milyen szerepe van a közösségi hatásnak és ezen felül a keresztényi odafordulás logikájának abban, hogy ők – várhatóan és általában – inkább illeszkednek a többségi társadalom elvárásaihoz, mint nem keresztény társaik. Illetőleg az integrációjuk milyen fokon igaz e viszonylatban.

 

A kutatásról általában

A kutatás kérdőíves lekérdezéssel zajlik, amelyre várhatóan a nyáron kerül sor. A cél az, hogy a szóba jöhető keresztény cigány gyülekezetekben (vagy cigányokat nagyrészt magában foglaló közösségekben) a tagságból a 18-65 évesek mindegyikét lekérdezzük - azonban nagy elemszám esetén mintavételre kell sort keríteni. A válaszadás vagy a helyi gyülekezet egy-két tagja által, vagy egy hozzá közeli, de más felekezetű kérdezőbiztossal történik. A válaszadás önkéntes. Az adatokat kizárólag személyekre nem visszavezethető módon és csak összesített formában tároljuk, kezeljük és elemezzük (azonosíthatósággal kapcsolatos személyes adatokat nem veszünk fel). A kutatásra vonatkoznak a személyiségi és adatvédelmi jogszabályok, amelyeket szigorúan be kell tartanunk. A kérdőíveket az adatfeldolgozás után – és az adattisztítás után – megsemmisítjük, az adatok csak azonosíthatatlan formában maradnak fenn – összesített adatsorokként.

A szükséges információk legjobb minőségét úgy tudjuk előállítani, ha a lehető legtöbb választ megkapjuk, vagyis lehetőleg minden megkérdezett részt vesz a felmérésben, és őszintén válaszol; így a cigány gyülekezetek részvételére és a tagság válaszaira feltétlenül és nagy várakozással számítunk.

Az eredmények a gyülekezetek és felekezetek munkáját nagyban segíthetik, ami által a tagságnak (és a cigányságnak) közvetlen haszna is keletkezhet.

 

Hogyan lehet részt venni a kutatásban?

Amennyiben cigány gyülekezetről van tudomása a felekezetnek (létszámtól függetlenül), vagy ugyan nincs teljesen vagy nagyobbrészt cigány gyülekezete, de vannak olyan gyülekezeteik, amelyekben a cigányság legalább 10%-nyi, miközben a gyülekezet legalább 100 taggal rendelkezik, várjuk a válaszát a letölthető táblázat kitöltésével. E táblázattal jelzi felénk, hogy olyan közösséggel rendelkeznek, amellyel számolnunk kell a felmérés kapcsán.

Fontos: Lényeges kiindulópontja még a kutatásnak, hogy olyan gyülekezetek bevonására kerülhet csak sor, amelyekben a tagság egyben aktív tagságot is jelent. Ezért csak azon gyülekezeteket tudjuk a későbbiekben bevonni a kutatásba (első kritérium szerint), ahol az érintettek a legenyhébb kritérium szerint legalább kéthetente megjelennek istentiszteleten (de ha lehet, inkább hetente). Így kérjük, hogy a gyülekezetek számbavételénél ezt tartsák szem előtt.

Tisztelettel kérjük, hogy az alapsokaság összeállításában azzal segítse munkánkat, hogy az alábbi táblázatot pontosan kitöltve visszaküldi a cimok@remenyhir.hu címre.

Ha kérdései vannak, kérem, forduljon bizalommal hozzánk:

Gyetvai Gellért kutatásvezető (30/664-3176 vagy gyetvaig@caesar.elte.hu)

 

Gyetvai Gellért, kutatásvezető sk.

 

CsatolmányMéret
CIMOK letoltheto tablazat.docx16.51 KB