'

Jót tervezett az életünk felől!


szeghalom20120329_02.jpg
szeghalom20120329_01.jpg

Mi nem tudunk jót gondolni jelenkori önmagunkról, sőt még a jövőnket sem tudjuk olyan fényesen elképzelni Isten Igéje nélkül. Így tisztázza az Ige gondolatainkat, amellyel egy időben minden hiú ábrándot is lerombol, mert a jóra való akarást is az Úr munkálja.

Mi nem tudunk jót gondolni jelenkori önmagunkról, sőt még a jövőnket sem tudjuk olyan fényesen elképzelni Isten Igéje nélkül. Így tisztázza az Ige gondolatainkat, amellyel egy időben minden hiú ábrándot is lerombol, mert a jóra való akarást is az Úr munkálja. Az Úr tehát minden emberi képzeletet felülmúló tervet készített el számunkra. Ez a terv olyan cselekedetek összessége, amelyekben járnunk kell. Dicsőség neki, hogy Ő nem csupán irgalmas felénk – tehát nem kapjuk azt a büntetést, amit megérdemeltünk volna vétkeink miatt –, hanem az Ő kegyelme folytán részese lehetünk annak a jónak, amelyet az Ő gyermekeinek készített el, mégpedig ingyen!

 

Ezek voltak a felvezető gondolatok a szeghalmi házi csoportban március 29-én, csütörtök este, amikor is meglátogattuk a Bacsó családot. Most már mondhatjuk, hogy ez az alkalom a rendszeres találkozásaink részeként történt.

 

Jómagam, Szilágyi Róbert, kísértem a dicsőítő énekeket. Ezt követően, nagy örömmel és lelkesedéssel köszöntötte a családot Surman László testvér. Látva a családfő buzgalmát az Úrban – hiszen nagy dolgokat tett a napokban az ő életében a jó Isten – kérte, hogy ossza meg velünk is az ő bizonyságát. Bacsó Imre testvérünk arról beszélt nekünk, hogyan tapasztalta meg az Úr szabadítását. A közelmúltban több napos kórházi tartózkodása alatt intenzíven könyörgött, hogy legyen részese a szabadulás örömének, mert nagy szüksége volt rá. Ezt egy közel négy napos ébrenlét követett, amikor is nem jött álom a szemére, viszont az Úr meglátogatta őt, és nem mindennapi módon tapasztalta meg az Ő szabadítását. Ez után az élmény után elaludt, és néhány óra alatt kipihente magát. Mikor hazament, még a lakást is világosabbnak látta! Megszűntek a viharok az elméjében és a lelkében. Együtt örültünk vele a bizonyságnak.

 

Ez után Surman László atyafi kezdeményezésére együtt olvastuk fel a 103. Zsoltárt, versenként: „Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé...” (103. Zsoltár 1-5.)

 

A zsoltár végig – és nem csak az első öt verse – tele van Istendicsőítéssel, az Ő munkájával az éltünkben, az Ő jó tetteivel. Amikor végigolvassuk, rájöhetünk arra, hogy minden jó az életünkben tőle van, mert Ő jó. A fenti igék is mind azt bizonyítják: nem csak, hogy jót tervezett, de be is váltotta azt. Az igazság az, hogy ma is meg tudja ezt tenni, ma is be tudja váltani az Ő ígéretét az életünkben, mert Ő nagyon szeret bennünket!

 

Hogy mi lehet erre a mi reakciónk? Természetesen a hála, a dicsőítés, a személye előtt való meghajlás és imádás. Dicsőség az Úrnak, hogy Ő valóban jó minden emberhez, aki az ő nevét féli és segítségül hívja őt! Ezeket a bátorító, Isten felé terelő, figyelmünket az Ő szívére irányító gondolatokat helyezte szívünkre Surman László testvér.

 

Egy jó hangulatú beszélgetés követte a tanítást, melyben ki-ki elmondta, hogy a nehézségei közepette hogyan tapasztalja meg az Isten jóságát. Adjon az Úr ébredést Szeghalom városában, hogy minden ember megláthassa és megérezhesse, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki őbenne bízik! Ámen!

 

Szilágyi Róbert

 

 

Hozzászólások

Jó az Isten

Szívem tele van hálával mert igen jó az úr azokhoz akik öt imádják olyan jó látni hogy az ö szolgái akik nem kímélik meg magukat és idejüket oda szánják az elesettekért és szolgálnak mások felé. Én azt kívánom hogy az istennek szent lelke töltse be a családot és adjon vigasztalást az életükre. Isten áldjon meg benneteket.

karádi László és családja Kecskemét 2012.04.12