'

Végéhez közeledik a kérdőíves felmérés


Kótajbemerítés20120707 (12).JPG

A Cigány Módszertani és Kutató Központ (CIMOK) által végzett kérdőíves felmérés a keresztény cigány közösségekben lassan a végéhez közeledik.

A kutatás hátra lévő fázisai az elkészült kérdőívek Kutató Központba való megérkezése és az adatok rögzítése.

A felmérés során 185 keresztény közösség segítette a munka megvalósulását. A 8392 emberből, akik az érintett közösségek tagjai, 6350 fő roma származású keresztény.

Természetesen a tudományosság megkívánja, hogy a kutatás teljesen reprezentatív legyen. A reprezentativitás, mint szociológiai alapfogalom azt jelenti, hogy a 6350 elemszámú mintából mindenki számáraegyenlő esély biztosított, hogy bekerülhesen a vizsgálandó személyek sorába. Ezt az alapsokaságot volt hivatott országszerte vizsgálni több mint 50 kérdezőbiztos, különböző a szociológia tudományágában használatos eszközökkel, akik a kutatás terepmunka részét végezték. A mintavételnek is meg vannak a maga szabályai, törvényszerűségei. Esetünkben valószínűségi a mintavétel és szisztematikus, tehát egy adott keresztény közösség roma tagjaiból csak minden negyedik adatait rögzítették kérdőívben.

Maga a felmérés szakmai szempontból egyedülálló, hiszen még nem volt hasonló mélységű és összetételű kutatás, ilyen témában. Mind szakmai körökben, mind állami részről izgalommal, vegyes kíváncsisággal várt a felmérés eredménye.

Reményeink szerint a CIMOK vizsgálatának eredményei, végkövetkeztetései hozzájárulnak majd a felmérés eredeti célkitűzéseihez, a cigányság felemelkedéséhez, segítéséhez állami, egyházi és civil eszközökkel.