'

Én vagyok


Gecsemanekert.jpg

Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron-patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami reá vár, előépett, és így szólt hozzájuk: „Kit kerestek?" Azok pedig így feleltek: „A názáreti Jézust.” „Én vagyok” - mondta Jézus.

Ott állt velük Júdás is, aki elárulta ő. Amikor azt mondta nekik: „Én vagyok” - visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük: „Kit kerestek?” Ők ismét ezt felelték: „A názáreti Jézust." Jézus így szólt: „Megmondtam nektek, hogy én vagyok: ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni!" Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott: „Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit." Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét: a szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez: „Tedd hüvelyébe a kardodat! Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem?" (Jn 18,1-11)

Jézus és tanítványai a Gecsemáné kertjében töltötték utolsó estéjüket. Jézus tudta, hogy rövidesen beteljesül megváltói munkája kereszthalála által. Az elfogó csapat érkezésekor elhangzik a kérdés: Kit kerestek? Jézus felfedi kilétét, mint „a názáreti Jézus”, ugyanakkor kétszeresen is megerősíti: „én vagyok”. Az emberiség megmentési munkáját csakis a „Vagyok” végezheti el. Nem olyasvalaki aki „volt”, vagy „majd lesz”, hanem az, aki örökkévaló Isten.

Jézus „én vagyok” kijelentésére a katonák földre esnek. Gyengeségüknek vagy meglepetésüknek köszönhetően történik ez, vagy inkább Jézus kijelentésének hatására? Arra gondoltak, hogy Jézus ellenkezni fog, vagy majd csak úgy osztogatja a parancsokat, mint hadvezér, de nem így történt. Sokan lepődnek meg, amikor a Megváltó nem elképzelésüknek megfelelő módon vagy nem elvárásuk szerint kerül elébük. Úgy mondják, mint Naámán, a szíriai hadvezér: „én azt gondoltam, hogy..” (2Kir 5,11) Sokszor hangzik el az a megjegyzés, hogy „ha Isten, akkor miért van így vagy úgy?” Ő pedig, a Mindenható Isten, a Megváltó egyszerűen csak elénk áll és azt mondja: „én vagyok”.

Ő érted jött el a földre, érted ment a keresztre, érted halt meg, majd feltámadása által bebizonyította, hogy ő az örök vagyok. Akkor is, ha szamárháton érkezik, beteget gyógyít, vagy épp keresztre megy. Bárhogy közeledsz hozzá, az ő kijelentésére történni fognak dolgok, megoldódnak a problémák, megszabadulnak a lelkek a sötétség hatalmából, mert ő ezt mondja: „Én vagyok!” Tegnap, ma és mindörökké. (Csontos József)

www.punkosdi.hu