'

Jézus Krisztus önzetlen halála megtörte a bűn és a halál hatalmát!


res_a_sir.jpg

Apcs 2:23 - Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek: A Názáreti Jézus, Isten adománya az embereknek. Az Atya adta Őt! „Az övéihez jött, de az övéi nem fogadták be őt.”

Jézus földi élete és szolgálata nem volt elég arra, hogy az emberek felismerjék, Ő a Krisztus. A tanítványai is csak a feltámadás után értették meg a Mester szavait:

Luk 24:45-46 - Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. És monda nekik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon:

Az ajándékot vagy elfogadjuk, vagy visszautasítjuk. Napjainkban kihívást jelent egy ilyen ajándék elfogadása. Vajon mit vár érte cserébe az ajándékozó? Vajon mivel tudom, mivel kell viszonoznom? Jézus fellépése és szolgálata megzavarta a zsidóságot. Mivel nem tudták helyesen értékelni az ajándékot, ezért visszautasították. Az ajándék azonban nem került vissza a felajánlójához.

Gal 1:3-4 - Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, Aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint.

A Fiú, hogy az Atya akarata teljesüljön, Önmagát adta. Jézus meglátta az emberek sötétségét, elveszettségét. Bár az emberek ebben az állapotukban visszautasították, elárulták, és a pogányokkal kivégeztették, a Fiú tudta, hogy az Atya mennyire szereti az embert, mennyire vágyik a vele való személyes kapcsolatra, ezért oda adta magát. Jézus Krisztus önzetlen halála megtörte a bűn és a halál hatalmát! Az Atya, és a Fiú adománya így teljessé vált. A kérdés csak az, hogy van-e olyan ember, aki elfogadja?

A megváltás egy olyan ajándék, amelyért viszonzásul „csak” Hálát kell adnunk. Nyugodt szívvel elfogadhatjuk, hiszen ez az ajándék teljes mértékben értünk van.

Szentesi Zoltán