'

Étkeztetés


Az MPE OCM Segítő Szolgálat tevékenysége új alapszolgáltatással bővült: az étkeztetéssel. A szolgáltatás megszervezésével az Intézmény célja, hogy azok számára biztosítsa a napi egyszeri meleg étkezést, akik azt

  • koruk,
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk,
  • pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük,
  • vagy hajléktalanságuk

miatt saját maguk és eltartottjuk számára biztosítani nem tudják. Étkeztetést jelenleg a következő helyszíneken biztosítunk: Békés, Berettyóújfalu, Pécs, Szeged, Hajdúsámson, Kunszentmiklós, Kalocsa, Miskolc, Tatabánya. A Házi Segítségnyújtás biztosításának helyszínein a beérkező igények alapján kezdjük meg a szolgáltatást.

 

Nappali ellátás, idősek klubja


Békési telephelyünkön a nappali ellátás megszervezésével a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosítunk lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

 

Közösségi ellátások a pszichiátriai betegek részére


Szegedi telephelyünkön a közösségi ellátások a pszichiátriai betegek részére olyan önkéntesen igénybe vehető, térítésmentes, hosszú távú közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás, a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátottak otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.