'

Megjelent Komesz Mátyás „Az üzenetcentrikus bibliaelemzés” című könyve


Az üzenetcentrikus bibliaelemzés

Kiknek írtam ezt a könyvet? – Azoknak a bibliaolvasóknak, akik megbízhatóan szeretnék felfogni Isten áldott üzeneteit a Bibliából.

Vannak olyan igerészek, amelyek nem csak első pillanatra, hanem alaposabb elemzés után is megfejthetetlennek tűnnek. Hogyan értendő egy ilyen igeszakasz? – Sokszor találkozunk ezzel a problémával a bibliaolvasásunk során. Néhány valóban megfejthetetlennek tűnő igeszakasz elemzésével keressük meg Isten áldott üzenetét a könyv E.4. Hogyan értendő? című fejezetében.

 

Örömhír cigányoknak is – Megjelent az Ökumenikus Tanulmányi Központ legújabb kötete


oromhirciganyoknak.jpg

Bizonyára lesznek olyanok, akik kézbe véve ezt a cigány – ahogy ma mondani szokás roma - kérdéssel foglalkozó tanulmánygyűjteményt, kíváncsian vagy éppen megütközve kapják fel a fejüket: miért éppen ezt a témát választották? Tudható, hogy vannak sokan becsületes, tisztességes krisztusi hitben – és a nélkül – élő jó magyar emberek, akik arra gondolnak, hogy elég népünk, országunk sok gondja, baja a cigányok súlyos nyomorúságai emlegetése nélkül is.

 

Telegdi József: Homiletika - az igehirdetés szolgálatában


homiletika1.jpg

A Pünkösdi Teológiai Főiskola (PTF) gondozásában jelent meg Telegdi József: Homiletika – Az igehirdetés szolgálatában című könyve.

Homiletika a neve az egyházi retorikának, az egyházi beszédre vonatkozó ismeretek összességének. Az egyházi beszédek legfőbb műfaja a prédikáció, mely valószínűleg ókori műfajból, a kriából (másként chria vagy chreia) származik.

 

Megjelent Ádámkó András „Több, mint üdvösség” című könyve!


Több, mint üdvösség

Makovei János

Lehet, hogy hangvételében és stílusában rendhagyó lesz ez az előszó. Számomra az írás olyan, mint a kenyér. A Szentírás maga a „mennyből alászállott kenyér”. Ehhez hasonló megközelítően sincs a világon, még akkor sem, ha a kiadott keresztény siker-könyvek között vannak olyanok, melyek példányszáma eléri a Bibliáét.