'

Cigánykerék – Roma Értékek Fesztivál


Ciganykerek.jpg

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Cigánykerék – Roma Értékek Fesztivál támogatásával ünnepli a Roma Kultúra Napját április 6-án a MOM Kulturális Központban, amelyre Önt és családját is szeretettel várja!

 

„Nem számít, honnan jössz!” - Boncmester volt a Közéleti Klub vendége


DSC_0182.JPG

Március végén a Reményhír Házban folytatódott a Közéleti Klub, az MPE Országos Cigánymisszió szervezésében. A sorozat vendége ezúttal Karácson Zoltán boncmester és egészségtan tanár volt, akit a házigazdák részéről Patkás Rita kérdezett. Az est során zenei betétekkel Szilágyi Róbert szolgált.

 

Jézus Krisztus önzetlen halála megtörte a bűn és a halál hatalmát!


res_a_sir.jpg

Apcs 2:23 - Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek: A Názáreti Jézus, Isten adománya az embereknek. Az Atya adta Őt! „Az övéihez jött, de az övéi nem fogadták be őt.”

 

„Elvégeztetett!” És fejét lehajtva, kilehelte lelkét


toviskorona.jpg

Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, és bíborruhát adtak rá; oda járultak hozzá, és ezt mondták: „Üdvözlégy, zsidók királya!” - és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: „Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne.” Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a töviskorona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk: „Íme, az ember!” Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: „Feszítsd meg, feszítsd meg!”

 

Én vagyok


Gecsemanekert.jpg

Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron-patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami reá vár, előépett, és így szólt hozzájuk: „Kit kerestek?" Azok pedig így feleltek: „A názáreti Jézust.” „Én vagyok” - mondta Jézus.

 

Tavaszi Regionális Női Konferencián


Noikonferencia-page-001.jpg

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt Tavaszi Regionális Női Konferenciánkra. Vendégünk Lynn Crow és Maria E.Galindo Benavides. Lynn férjével 43 éve él Mexikóban misszionáriusként. Erőteljes szolgálatot végez a nők körében,
a „Woman to Woman” női magazin elindítója. Maria szintén Mexikóban él családjával, a „Ministry of Helps” szervezet munkatársa.

 

A Király szamárháton


szamarhaton.jpg

Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: "Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya!" Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: "Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve."

 

Ünnepi megemlékezés a Reményhír Intézményben


marc_15_eotvos-0012.jpg

Ünnepélyes iskolai megemlékezést tartottak a békési Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegységében, 1848. március 15. tiszteletére.

 

Jézus lábnyomán jártunk - Egy izraeli utazó megtapasztalásai


Jeruzsálem.JPG

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió szervezésében, február 19-23-a között 42 fős magyar csoport látogatott Izraelbe. A Szentföld galileai tartományának megismerése különleges élményt nyújtott a résztvevőknek. A négy nap rendkívül tartalmas programja számos bibliai jelentőségű helyszín meglátogatását biztosította a magyar csoport számára. A hegyek, völgyek, barlangok, tengerek, kertek és pálmafák káprázatos látványa mellett a keresztényeknek lelki feltöltődésre is lehetősége volt.

 

Az MPE OCM Szeretetszolgálata több száz esetben segített a rászorulóknak


DSC_0081.JPG

A békési székhelyű Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Szeretetszolgálata és az Építőkövetek Misszió tavaly mintegy ötszáz esetben tudott segíteni a rászorulóknak.