'

Petneházi Géza: Kimondott szavaink uralkodnak rajtunk!


Petneházi Géza - Gianni

Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. (Jakab apostol levele 1,19)

 

 

Petneházi Géza: Vegyünk erőt a betegségek felett!


Petneházi Géza - Gianni

„Hanem vesztek erőt, minekutána a SzentSzellem eljő reátok: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában és a földnek mind végső határáig.” (Apostolok Cselekedetei 1,8)

 

 

Petneházi Géza: Nem jól működik a világ!


Petneházi Géza - Gianni

Oly sok haszontalan dolog van, amiért „küzdünk”, amiről azt gondoljuk, hogy nélkülözhetetlen szükség. Belső késztetést érzünk rá, hogy nekünk is legyen olyan, mint annak a másiknak, hogy a mienk legyen a legszebb, legnagyobb – kimondjuk, vagy sem de bennünket dicsérjenek, ránk gondoljanak, mi legyünk a központban stb.

 

Petneházi Géza: A szabadítás éve


Petneházi Géza - Gianni

Tudom, sokan rettegnek az idei évtől. Szeretnék most „ünneprontó” lenni! Meggyőződésem ugyanis, hogy ez az év Isten nagy szabadításának az éve lesz! Csodálatos dolog, hogy az Úr vezet bennünket és kijelenti az Ő magasztos terveit! Akkor, amikor minden olyan kilátástalannak tűnik, és úgy gondoljuk, hogy na, most hogyan tovább, akkor tudja Isten bemutatni természetfeletti hatalmát, szabadítását életünkben.

 

Áldott karácsonyt!„És az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk - és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, - aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal... Mivel az ő teljességéből vettünk mindnyájan, még pedig kegyelmet kegyelemre.” (János 1,14.16)

 

Petneházi Géza: Látják-e Jézust a templomban?


szolgalat2011nov_01.jpg

Sok ember jár templomba, gyülekezetbe, de vajon látják-e a meg nem tértek Jézust bemenni oda? Pontosabban látják-e bennünk bemenni az Urat? Ugyanis olyanoknak kell, hogy legyünk, mint maga az Úr Jézus!

 

Petneházi Géza: A megoldás!


Felteszi a kérdést az ember: mit lehet csinálni ebben a romlott, igazságtalan világban? Ha nagyon szűkszavúan akarnék válaszolni, akkor csak annyit mondanék: élni. Hihetetlenül felgyorsult a világ, mintha csak az utolsó évad lenne a száguldó cirkuszban. Mindenki nyerni akar.

 

Mike-Sötét Denisz: Az „olajcsere elengedhetetlen”


Olajcsere

Szerelőhöz vittem az autót, mert elérkezett a következő olajcsere ideje. Viccelődtünk a műhelyben, hogy nem kell ezt ennyire komolyan venni, elég lenne minden százezer kilométer után szervizelni. A szerelő megjegyezte, hogy új korában ez nem is okozna gondot, de meg kellene nézni azt az autót pár év múlva milyen állapotban lesz, ha tényleg csak ilyen ritkán cserélnénk olajt.

 

Petneházi Géza: Vezetés a Szellemben


Mutatni szeretnék nektek valamit a Lukács evangéliuma 4. rész első verséből.
„Jézus pedig Szent Szellemmel telve, visszatért a Jordántól, és viteték a Szellemtől a pusztába”

Két fontos igazságot találhatunk itt rögtön:

  • Jézus Szent Szellemmel teljes ember volt
  • Őt a Szellem vezérelte

 

Mike-Sötét Denisz: Különbség van munka és munka között?


„Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít.” Példabeszédek 10,4

Megakadt a szemem ezen az igeversen a napokban. Mert az ugye világos, hogy a lusta ember, aki nem csinál semmit nem viszi sokra, de aki dolgozik? Vagy legalábbis dolgozgat? Különbség van munka és munka között?